Connection word cloud

FAIR MARKET INSTITUTE w pierwszej kolejności chce przyjrzeć się praktykom na rynku sprzętu elektronicznego i biurowego. Stowarzyszenie będzie prowadziło działania na rzecz zwiększenia świadomości przedsiębiorców, o konieczności stosowania oryginalnych produktów i zwalczania tzw. „szarej strefy” dystrybutorów nieautentycznych sprzętów.  Ponadto ma nadzieję na wypracowanie wzorców w przedmiocie optymalizacji procesów biurowych zarówno dla producentów i dostawców na rynku urządzeń biurowych, jak i jego odbiorców (użytkowników). 

FAIR MARKET INSTITUTE będzie prowadził edukację, w zakresie stosowania oryginalnych części i sprzętów oraz zagrożeń płynących z zastosowania produktów naruszających standardy krajowe i międzynarodowe dotyczące patentów.