Fair Market Institute – Stowarzyszenie sprawiedliwego handlu

Only original makes fair trade!

Powstanie FMI

Z przyjemnością informujemy, że 6 października 2016 swą działalność rozpoczęło Stowarzyszenie FAIR MARKET INSTITUTE. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ograniczeniem nieuczciwych praktyk gospodarczych.

Aktywność

Aktywność FAIR MARKET INSTITUTE będzie skupiała się głównie na monitorowaniu zachowań rynkowych oraz wspieraniu wszelkich działań zmierzających do zwiększenia poziomu konkurencyjności dla uczciwych przedsiębiorców.

Współpraca

Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane tematyką ochrony konkurencji i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, zapraszamy do współpracy.

kontakt@fmi.org.pl

O nas

Dobre praktyki biznesowe i zasady uczciwej konkurencji na rynku sprzętu biurowego

Stowarzyszenie FAIR MARKET INSTITUTE powstało w celu monitorowania zachowań rynkowych oraz wspierania wszelkich działań zmierzających do ograniczenia nieuczciwych praktyk gospodarczych, jak również mających na celu zwiększenie konkurencyjności uczciwych przedsiębiorców.  

Do celów Stowarzyszenia FAIR MARKET INSTITUTE, należą m.in.: 

1.      prowadzenie działań na rzecz zwiększenia świadomości przedsiębiorców o konieczności stosowania oryginalnych produktów biurowych i zwalczaniu tzw. „szarej strefy” dystrybutorów nieautentycznych sprzętów biurowych;

2.      wspieranie i promowanie dobrych praktyk na rynku sprzętu biurowego oraz promocji w zaopatrywaniu i korzystaniu przez podmioty (publiczne i prywatne) z oryginalnych sprzętów biurowych;

3.      wypracowanie wzorców w zakresie optymalizacji procesów biurowych;

4.      krzewienie zasad oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji na rynku sprzętu biurowego;

5.      działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym produkcję regenerowanych zamienników do sprzętu biurowego;

6.      certyfikowanie i badanie urządzeń biurowych oraz części eksploatacyjnych pod kątem ich wydajności oraz zgodności z ogólnie przyjętymi normami;

7.      rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekologicznych wzorców pracy biurowej.

Zasady sprawiedliwego handlu – dobre praktyki na rynku sprzętu biurowego

Skupiamy się na czynnościach, pozwalających na przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. NAsze działania wycelowane są w to, aby wspierać dobre praktyki biznesowe na rynku urządzeń biurowych. Dysponujemy doświadczeniem z zakresu promocji dobrych praktyk oraz ekspercką wiedzą m.in. z obszaru prawa gospodarczego, handlowego i prawa zamówień publicznych.

Dobre praktyki biznesowe fair trade – sprzęt biurowy w sprawiedliwym handlu

Sprzedaż produktów sprawiedliwego handlu i dystrybucja produktów biurowych fair trade leży na sercu wszystkim podmiotom, które chcą mieć czynny udział w ograniczeniu nieuczciwych praktyk. Certyfikowanie urządzeń biurowych, które przeprowadza nasze stowarzyszenie sprawiedliwego handlu, pozwala:

  • zwiększyć popularność programu fair trade w Polsce
  • zwiększać świadomość wśród przedsiębiorców na temat konieczności działań, mających na celu ograniczenie nieuczciwych praktyk gospodarczych
  • ułatwić podmiotom obecnym na rynku podejmowanie decyzji, mających wpływ na rozwój sprawiedliwego handlu fair trade w Polsce

Na czym polega popularyzacja fair trade w Polsce?

Zwiększenie wiedzy na temat takich kwestii jak sprzedaż produktów biurowych fair trade czy ekologiczne wzorce pracy biurowej wymaga zaangażowania i regularnych starań. Nasz zespół nie tylko opracowuje kodeks dobrych praktyk rynkowych. Aby realizować cele fair trade, podejmujemy współpracę z różnorodnymi organami administracyjnymi, kierując do nich konkretne postulaty. Chętnie podejmujemy się również działalności informacyjnej oraz oferujemy profesjonalne doradztwo z zakresu dobrych praktyk na rynku sprzętu biurowego.

Nasze zaangażowanie może mieć też mniej formalną strukturę – działamy w mediach, organizujemy imprezy tematyczne, zwiększających świadomość dot. sprawiedliwego handlu fair trade w Polsce oraz zajmujemy się publikacją materiałów, które w postaci książek czy biuletynów trafiają do osób z różnych branż.

 

Osób zatrudnionych

w polskim sektorze usług i produktów IT

Euro

Przychody polskiego sektora IT

miejsce

zajmuje Polska w światowym rankingu najbardziej konkurencyjnych cyfrowo gospodarek w 2019 roku

Pomysł założenia Fair Market Institute to wynik konieczności monitorowania rynku, na którym wciąż często spotykamy zachowania przedsiębiorców, naruszające zasady uczciwej konkurencji. Używając terminologii sportowej, dbamy o to, aby przedsiębiorcy działali w myśl zasady „fair play”. Wspierają nas prawnicy, dziennikarze oraz przedstawiciele nauki. Niewątpliwie, jednym z ważniejszych powodów, dla którego założyliśmy stowarzyszenie, była chęć uzupełnienia działań organów administracji i podmiotów takich jak UOKiK.

Tomasz Drzał, Prezes FMI dla Connected Life Magazine

FAIR MARKET INSTITUTE, w procedurze zamówień, zaleca stosowanie podstawowej zasady, zgodnie z którą należy korzystać ze źródła zaufanego i sprawdzonego – a nie kierować się jedynie kryterium ceny.

Polskibiznes.info

Już w pierwszych tygodniach działalności stowarzyszenia otrzymaliśmy liczne powiadomienia o czynach naruszających konkurencję w branży IT i nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu urządzeń biurowych.
Stowarzyszenie FMI nawiązało współpracę z globalnymi właścicielami patentów, takimi, jak na przykład HP, Samsung, czy Xerox.

Docelowo naszym celem jest stworzenie kodeksu dobrych praktyk. Cieszy nas, że te starania wspierają również inne organizacje.

www.crn.pl

Who We Are

Władze Stowarzyszenia i eksperci

Tomasz Drzał

Tomasz Drzał

Prezes zarządu

Prawnik, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Levin College of Law. Absolwent podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczony ekspert ds. Public Relations oraz zarządzania kryzysowego dla firm z branży usług profesjonalnych. Doradzał spółkom zagranicznym, w tym również przedsiębiorstwom chińskim, w zakresie wejścia na polski rynek oraz przy projektach związanych z
przetargami i zamówieniami publicznymi. Od ponad 15 lat prowadzi działania na rzecz zwalczania
nieuczciwej konkurencji oraz promocji dobrych praktyk w obrocie gospodarczym. Współzałożyciel
fundacji SmartGmina, gdzie jest odpowiedzialny za projekty związane z efektywnością energetyczną

Piotr Kolanowski

Skarbnik

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, partner Kancelarii KOLMERS. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień
publicznych, prawa gospodarczego, prawa handlowego i prawa własności intelektualnej oraz
prowadzenia sporów sądowych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych warszawskich
kancelariach. W 2008 roku założył jedną z najprężniej rozwijających się firm w kategorii kancelarii
odszkodowawczych. Na co dzień zajmuje się obsługa prawną spółek i przedsiębiorstw typu startup,
tworzeniem oraz negocjowaniem umów, w tym z branży IT, uczestniczy w projektach z zakresu M&A,
due diligence. Reprezentuje również Klientów w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji typu venture capital i private equity.

Dr Mikołaj Niedek

Członek zarządu

Ekspert w zakresie prowadzenia projektów IT, zrównoważonego rozwoju,
edukacji ekologicznej i CSR. Uzyskał doktorat na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w
Białymstoku (2009) za pracę poświęconą partnerstwu międzysektorowemu w działaniach na rzecz
równoważenia wzorców konsumpcji i produkcji. Specjalizuje się w aspektach społecznych i
ekologicznych rozwoju gospodarczego, koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii
społecznej. Koordynator wielu projektów edukacyjno-ekologicznych adresowanych do samorządów
lokalnych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji z zakresu zrównoważonego
rozwoju i filozofii ekologicznej. Wieloletni członek ministerialnej Grupy ds. zrównoważonej
konsumpcji w Zespole ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dr Jacek Bartosiak

Członek zarządu

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie. Od wielu lat specjalizuje się w badaniach i analizie rynku chińskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i partner zarządzający w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą biznesu. Był współzałożycielem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych.  Doktor nauk społecznych, obronił doktorat w Polskiej Akademii Nauk na temat sytuacji geostrategicznej Stanów Zjednoczonych i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji w kontekście amerykańskiej koncepcji wojny powietrzno-morskiej. Autor wielu publikacji w powyższym zakresie.

Andrzej Rostkowski

Członek zarządu

 Prezes Fundacji Promocji Gmin Polskich, która od 1994 r. działa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, na terenie całego kraju. Jej głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego. W ramach Fundacji, Andrzej Rostkowski specjalizuje się w prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych oraz realizacji projektów w obszarze ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, rozwoju partnerstwa międzysektorowego oraz publiczno-społecznego i publiczno-prywatnego, informatyzacji gmin i rozwoju infrastruktury cyfrowej. 

Paweł Kacperek

Członek zarządu

Niezależny ekspert w branży IT, z kilkunastoletnim doświadczeniem. Swoją przygodę z rynkiem nowych technologii rozpoczynał pracując u jednego z operatorów GSM, a później w pierwszych w Polsce firmach dostarczających rozwiązania GPS oraz LBS. Posiada bogatą wiedzę oraz doskonałą znajomość krajowego i światowego rynku związanego z usługami „connected”, w tym M2M i IoT. Jest pomysłodawcą oraz założycielem portalu lokalizacja.info, magazynu Connected Life, organizatorem cyklu konferencji z serii Connected Life Business Events: Navigation Trends, Geomarketing Forum czy Connected Insurance.

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy obok lub pod danymi widocznymi niżej:

kontakt@fmi.org.pl

+48 (22) 222 05 45, +48 508 128 601

Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz kontaktowy