Czym zajmie się Fair Market Institute?

Connection word cloud

FAIR MARKET INSTITUTE w pierwszej kolejności chce przyjrzeć się praktykom na rynku sprzętu elektronicznego i biurowego. Stowarzyszenie będzie prowadziło działania na rzecz zwiększenia świadomości przedsiębiorców, o konieczności stosowania oryginalnych produktów i zwalczania tzw. „szarej strefy” dystrybutorów nieautentycznych sprzętów.  Ponadto ma nadzieję na wypracowanie wzorców w przedmiocie optymalizacji procesów biurowych zarówno dla producentów i dostawców na rynku urządzeń biurowych, jak i jego odbiorców (użytkowników). 

FAIR MARKET INSTITUTE będzie prowadził edukację, w zakresie stosowania oryginalnych części i sprzętów oraz zagrożeń płynących z zastosowania produktów naruszających standardy krajowe i międzynarodowe dotyczące patentów.

Rozpoczęcie działalności FMI

Z przyjemnością informujemy, że 6 października 2016 swą działalność rozpoczęło Stowarzyszenie FAIR MARKET INSTITUTE.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ograniczeniem nieuczciwych praktyk gospodarczych.
Aktywność FAIR MARKET INSTITUTE będzie skupiała się głównie na monitorowaniu zachowań rynkowych oraz wspieraniu wszelkich działań zmierzających do zwiększenia poziomu konkurencyjności dla uczciwych przedsiębiorców.
Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane tematyką ochrony konkurencji i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom, zapraszamy do współpracy.